bluesselamanya

bluesselamanya
puteh

Wednesday, 8 June 2011

Rasulullah Muhammad Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sungguh MENAKJUBKAN urusan orang beriman! Sesungguhnya SEMUA urusannya BAIK. Dan yang demikian tidak dapat dirasakan oleh siapapun selain ORANG BERIMAN. Jika ia memperoleh kebahagiaan, maka ia BERSYUKUR. Bersyukur itu baik baginya.Dan jika ia ditimpa mudharat, maka ia BERSABAR. Dan bersabar itu baik baginya.” 

No comments:

Post a Comment